Imobiliare - Gold Imob Grup
DIRECTIVA 2009/28/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 23 aprilie 2009
OUG 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata 2010